Publisert 08.03.2024 , sist oppdatert 23.05.2024

Hvordan settes strømprisen?

Strømmen vår kommer fra flere kilder med ulike produksjonskostnader. I strømmarkedet blir prisen fastsatt etter prinsippet om marginalprising, som betyr at strømprisen blir satt etter den dyreste produksjonen som må til for å dekke behovet.

Markedskryss bestemmer strømprisen

Vi er vant med å ha tilgang på strøm når vi trenger det, men for at strømnettet skal fungere må det hele tiden være balanse mellom forbruk og produksjon. Hver eneste time må strømprodusentene levere nøyaktig like mye strøm som det brukes, og det er kraftmarkedet som sørger for å opprettholde balansen ved å sikre at tilbud og etterspørsel til enhver tid er den samme.

Produsentene beregner og melder inn til kraftmarkedet hvor mye strøm de kan levere og til hvilken pris. Kundene melder inn hvor mye de trenger, og prisen blir satt der tilbud og etterspørsel møtes. Dette kaller vi markedskryss. Markedskrysset vil variere ut fra klokkeslett, værforhold samt tilgang på de forskjellige energikildene.

Prisen påvirkes av årstid og værforhold

Strømproduksjon vil alltid følge etterspørselen, men prisen påvirkes av hvordan solforholdene er, hvor mye vind vi har, men ikke minst, hvor mye nedbør vi får. Behovet for strøm vil typisk variere med temperaturen og tid på året; jo kaldere det er, desto mer strøm trenger vi til oppvarming.

I Norge får vi nesten all strømmen vår fra vannkraft. Dette er billig kraft å produsere, men vi har ikke uendelig tilgang på vann. Derfor må kraftprodusentene hele tiden vurdere om de skal produsere strømmen i dag, eller spare vannet for å kunne dekke behovet på et senere tidspunkt. Denne vurderingen er avgjørende for hvilken pris vannkraftprodusentene setter på sin produksjon når de byr inn i markedet. I enkelte perioder har vi lite vann i vannmagasinene våre. Da vil verdien på vannet øke. Dersom Europa da kan produsere billigere kraft enn oss, vil vi importere strøm for å møte etterspørselen.

Billigere kraftproduksjon som vind-, vann- og solenergi varierer mye med været, og i perioder vil vi fremdeles være avhengig av energi fra gass og kull. Dette er dyrere produksjonsformer som igjen vil påvirke strømprisen.