Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 04.03.2024

Strømkunde

Våre forbrukersider gir en oversikt over hvem som gjør hva i kraftmarkedet, og svarene på de vanligste spørsmålene du har omkring strøm og nettleie.

Kraftleverandør

En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige kraftleverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår. Du får imidlertid den samme strømmen uansett hvilken kraftleverandør du velger.

Dersom du skifter kraftleverandør må du fortsatt betale det samme i nettleie til det lokale nettselskapet. Kraftleverandøren kjøper inn strøm på kraftbørsen, direkte fra produsenter, eller de produserer strømmen selv.

Nettselskap

Nettselskapet eier og er ansvarlig for strømnettet og sørger for at strømmen fra den kraftleverandøren du har valgt blir transportert til huset ditt.

Nettselskapet har monopol på sine tjenester innenfor sitt geografiske område. Du kan derfor ikke bytte nettselskap dersom du er misfornøyd med tjenestene deres. Årsaken til dette er at det vil være svært ulønnsomt å ha konkurrerende nettselskap som bygger hvert sitt parallelle strømnett.

Relevante etater og organisasjoner