Publisert 16.02.2024 , sist oppdatert 14.05.2024

Slik fungerer strømmåleren din (AMS)

Strømmåleren forteller deg og nettselskapet ditt hvor mye strøm husholdningen din bruker. Du finner som regel strømmåleren i sikringsskapet ditt. 

Strømforbruket ditt leses av time for time 

Du kan sjekke strømforbruket ditt ved å lese av strømmåleren. De fleste husholdninger har en smart strømmåler (AMS-måler) som gir nettselskapet oppdaterte tall automatisk. Hvis du har en AMS-måler i boligen din, blir forbruket ditt registrert time for time. De registrerte dataene sendes automatisk til nettselskapet ditt. Nettselskapet rapporterer dataene videre til Elhub, slik at både nettselskapet og strømleverandøren din kan bruke dataene når de fakturerer deg. 

Strømmåleren din har en målepunkt-ID og et målernummer 

Alle strømmålere i Norge har et unikt identifikasjonsnummer, kjent som målepunkt-ID. Målepunkt-ID-en består av 18 siffer og blir brukt til å identifisere det elektriske anlegget ditt. 

Du finner strømmålerens målepunkt-ID  

  • på strømregningen din  
  • Min side i Elhub  
  • på Min side hos nettselskapet ditt 
  • i mobilappen til nettselskapet  

Hvis du ikke finner din målepunkt-ID, kan du kontakte nettselskapet ditt og be dem oppgi målepunkt-ID-en for din husholdning. 

Strømmåleren din har også et målernummer. Målernummer er ikke det samme som målepunkt-ID. Målernummeret står oppgitt på strømmåleren din og består av en serie med tall. Strømleverandørene bruker blant annet målernummeret for å sjekke at de leverer strøm til riktig husholdning. 

Du kan få informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Alle strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

Les mer om HAN-porten her

Har du ikke en smart strømmåler (AMS-måler)? 

Nettselskapene er pålagt å installere smarte strømmålere (AMS) i alle målepunkt, med mindre det er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for kunden. Nettselskapene er også ansvarlige for å drifte AMS-målerne. 

Hvis du ikke har en AMS-måler, må du selv lese av målerstanden på strømmåleren din. 

Basert på denne informasjonen vil nettselskapet ditt estimere hvor mye strøm du har brukt. Dette innebærer at de bruker en justert innmatingsprofil (JIP) for å estimere strømforbruket ditt time for time.  

Nettselskapet kan be deg om å sende oppdatert målerstand fra strømmåleren oftere, slik at de kan beregne mer presist hva de skal fakturere deg. Har du i tillegg et forbruk på over 8 000 kWh per år, kan nettselskapet kreve at du sender dem oppdatert målerstand hver tredje, hver andre eller hver måned.