Publisert 08.02.2024 , sist oppdatert 08.04.2024

Prosumenter og plusskunder

En nettkunde som både produserer og forbruker strøm, er en prosument. En prosument som ikke leverer mer enn 100 kW ut på strømnettet, er en plusskunde. Her er de viktigste reglene som gjelder for deg som er prosument.  

For deg som leverer inntil 100 kW ut på nettet 

Så lenge du ikke på noe tidspunkt leverer mer enn 100 kW ut på strømnettet, regnes du som plusskunde. For å være plusskunde kan du heller ikke ha et konsesjonspliktig anlegg bak tilknytningspunktet ditt eller en omsetning som krever omsetningskonsesjon.   

Som plusskunde betaler du ikke fastledd for strømmen du leverer ut på strømnettet, og du må heller ikke betale nettleie for forbruket som dekkes av strøm du produserer selv. 

For deg som leverer over 100 kW ut på nettet 

Hvis du produserer så mye strøm at du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, kan du ikke være plusskunde. Da må du betale fastledd for all strøm du leverer ut på nettet. Satsen for fastledd er i 2024 på 1,49 øre/kWh. Merverdiavgift kommer i tillegg. Du betaler kun for den strømmen du leverer ut på nettet. Du kan fortsatt bruke din egen strømproduksjon til å dekke forbruket bak måleren. 

Du kan utnytte hele hovedsikringen din til å både ta ut og levere strøm.  

Skal prosumenter betale anleggsbidrag?  

Hvis du ikke leverer mer strøm enn det som tilsvarer størrelsen på hovedsikringen, men nettet likevel må oppgraderes, er det nettselskapet som betaler for oppgraderingen. Du skal ikke betale anleggsbidrag i denne situasjonen.  

Hvis du ønsker å utvide hovedsikringen din og det fører til at nettet må oppgraderes, skal du betale anleggsbidrag.  

Produksjon over 1 GWh i året krever omsetningskonsesjon 

Prosumenter som produserer mer enn 1 GWh i året, må søke om omsetningskonsesjon. Det er hvor mye du produserer som avgjør om det kreves omsetningskonsesjon, ikke hvor mye du leverer ut på nettet. Grensen på 1 GWh gjelder den samlede produksjonen innenfor et organisasjonsnummer. 

Du som prosument er selv ansvarlig for å ha de nødvendige konsesjonene.  

Omsetningskonsesjonen er forenklet hvis produksjon er 1–2 GWh  

Hvis produksjonen din er mellom 1 og 2 GWh, har omsetningskonsesjon forenklede vilkår. Du har i tilfelle fritak fra å levere årlig regnskap og økonomiske og tekniske rapporter (eRapp) til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).  

En forenklet konsesjon er i praksis en registreringsordning som ikke gir deg som prosument noen ekstra plikter.  

Produksjon over 2 GWh gir ordinær omsetningskonsesjon 

Hvis du produserer mer enn 2 GWh, trenger du omsetningskonsesjon med ordinære vilkår. Du må skille inntekter og kostnader knyttet til energiproduksjon og salg fra hverandre, og levere årlig regnskap og økonomiske og tekniske rapporter til RME.  

Her kan du søke om omsetningskonsesjon.