Klage

Du kan klage på nettselskapet eller kraftleverandøren din til RME. Her kan du finne informasjon om ulike tema. Når du velger tema kan du også sende en klage til RME. Alle dokumenter i klagebehandlingen er offentlig. Vedtak i klagesaker blir publisert på RME sin nettside.