Klage

Du kan klage på nettselskapet til RME. Her kan du finne informasjon om ulike tema. Når du velger tema kan du også sende en klage til RME. Alle dokumenter i klagebehandlingen er offentlig. Vedtak i klagesaker blir publisert på RME sin nettside.