Kraftmarkedet

Kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre aktører fritt kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i markedet. Sluttbrukermarkedet for strøm omfatter privatkunder og næringskunder som handler strøm via en leverandør eller gjennom en megler.