Nøkkeltall for nettselskapene

Her finner du nøkkeltallene for nettselskapene og generelt om nettvirksomheten. Tallene består av tillatt inntekt, faktisk inntekt og mer-/mindreinntekt i 2022, avkastning, nettkapital, investeringer, drift- og vedlikeholdskostnader (DV-kostnader), konserninterne kjøp, avbruddskostnader – KILE og USLA og nettanlegg.

Trykk på refresh eller åpne nettleseren din på nytt dersom rapporten ikke vises.

Her kan du lese et sammendrag av nøkkeltallene for nettselskapene (i pdf-format), og her kan du se tidligere rapporter om nøkkeltall for nettselskapene (i pdf-format).