Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Rapport 2018 95 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap (2017) Rapporten ser på utviklingen i nøkkeltall i perioden 2008-2017, og har fokus på forskjeller mellom store, mellomstore og små selskaper.
Rapport 2018 55 Framskriving av nettleie for husholdninger Beskrivelse av modell for framskriving av nettleie for perioden 2017-2015.
Rapport 2017 89 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap (2016) Rapporten ser på utviklingen i nøkkeltall i perioden 2007-2016, og har fokus på forskjeller mellom vertikalt integrerte og rene nettselskaper.  
Rapport 2017 39 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap (2015) Rapporten ser på utviklingen i nøkkeltall i perioden 2006-2015, og har fokus på forskjeller mellom vertikalt integrerte og rene nettselskaper.
Rapport 2016 45 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap (2014) Rapporten ser på utviklingen i nøkkeltall i perioden 2005-2014, og har fokus på forskjeller mellom store, mellomstore og små selskaper.
Rapport 2015 28 Utvikling i nøkkeltal for nettselskap (2013) Rapporten ser på utviklingen i nøkkeltall i perioden 2004-2013, og har fokus på forskjeller mellom vertikalt integrerte og rene selskaper.
Rapport 2013 77 Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene (2012) Rapporten ser på utviklingen i nøkkeltall i perioden 2004-2012.
Rapport 2013 34 Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet En studie av referentene i kostnadsnormmodellen
Rapport 2013 18 Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene (2011) Rapporten ser på utviklingen i nøkkeltall i perioden 2004-2011.
Rapport 2012 61 En studie av nettselskaper med lavt DEA-resultat En studie av nettselskaper med lavt DEA-resultat