Publisert 28.03.2023 , sist oppdatert 11.04.2023

Regulering

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er reguleringsmyndighet for omsetning av naturgass på land i Norge. 

Godkjenning av tariffer for tredjepartsadgang

Før RME skal godkjenne eller fastsette tariffer eller metoder for tariffer, skal systemoperatøren utarbeide et begrunnet forslag til tariffer eller metoder for tariffer og gi berørte parter mulighet til å uttale seg. Videre skal RME gis tilstrekkelige opplysninger til å vurdere om forslaget oppfyller forskriftens krav. Dersom forslaget oppfyller kravene, skal RME godkjenne forslaget ved enkeltvedtak senest én måned før de gjøres gjeldende. Dersom forslaget ikke oppfyller kravene eller er tilstrekkelig begrunnet kan RME enten be om et nytt forslag fra systemoperatøren eller selv fastsette tariffene eller metodene. Vedtaket fra RME vil ha en varighet på inntil 5 år.

RME har nylig godkjent vilkår og fastsatt tariffer for tredjepartsadgang til Gasnor AS sitt distribusjonsnett for 2023 og 2024. Lenke til nettsiden med  vedtaket ligger til høyre på denne siden. 

Videre utvikling

RME jobber videre med utviklingen av reguleringsmodellen frem mot neste reguleringsperiode, og har blant annet engasjert Menon Economics til å vurdere en hensiktsmessig reguleringsmodell knyttet til tredjepartsadgang til infrastruktur for distribusjon av naturgass i Norge. Vurderingene skal bidra til at naturgassvirksomhet foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at det tilrettelegges for reell konkurranse gjennom tredjepartsadgang for naturgassforetak.

Vurderingen er oppsummert i rapporten «Regulering av tariffer og vilkår for tredjepartsadgang i distribusjonssystemer for naturgass» (RME Ekstern Rapport Nr. 2/2023). Rapporten er publisert til høyre på denne siden.