Publisert 27.10.2015 , sist oppdatert 21.02.2024

Sluttbrukermarkedet

Sluttbrukermarkedet for strøm omfatter privatkunder og næringskunder som handler strøm via en leverandør eller gjennom en megler.

Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME) er regulator for sluttbrukermarkedet og fører tilsyn med hjemmel i energiloven, energilovforskriften og avregningsforskriften. 

Det norske sluttbrukermarkedet for elektrisitet anses som et velfungerende marked. Det er mange leverandører, et stort utvalg avtaler og moderat bytteaktivitet. Detaljert informasjon om bytteaktivitet, priser og markedsandeler finnes via RMEs leverandørskifteundersøkelser.

Dagens sluttbrukermarked preges av et skille mellom konkurranseorienterte kraftleverandører som sluttbrukerne handler strøm med, og monopolregulerte nettselskaper som er ansvarlige for å distribuere strøm gjennom nettet og utstede faktura for dette (nettleien). 


Som regulator arbeider RME for et velfungerende og effektivt marked som skal være enkelt å forholde seg til for sluttbrukerne. Disse målsetningene er førende for prosjektene RME arbeider med og har gjennomført på sluttbrukerområdet. Dette inkluderer AMS, Elhub, rapporteringsplikt for ny kraftprisportal samt andre prosjekter.