Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 24.11.2022

Rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler

Rapporteringsplikten har som hensikt å legge til rette for at alle kraftleveringsavtaler som tilbys i markedet, samt alle avtaler som er i bruk, meldes inn til NVE for publisering på Forbrukerrådets strømprisportal. 

Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler trådte i kraft 1. april 2015.

Logo for strompris.no

En velfungerende prissammenligningstjeneste er viktig for at sluttbrukerne kan ta godt informete valg i kraftmarkedet. Konkurransetilsynet driftet fra 1998 en kraftprisoversikt som ga sluttbrukerne mulighet til å sammenligne priser på kraftleveringsavtaler. Denne var basert på en meldeplikt for kraftleveringsavtaler. Fra 2015 ble kraftprisoversikten erstattet med en ny strømprisportal driftet av Forbrukerrådet.

NVE har stått for utarbeidelsen av forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler, som utvidet og erstattet den tidligere meldeplikten til Konkurransetilsynet.

Endringen av rapporteringsplikten ble gjort i forbindelse med at Konkurransetilsynets kraftprisoversikt ble nedlagt i 2015, og erstattet av en ny strømprisportal i regi av Forbrukerrådet.

Forskriften pålegger kraftleverandørene å rapportere inn relevante opplysninger til NVE om alle sine kraftleveringsavtaler. Forskriften legger til rette for at disse oppplysningen kan publiseres i Forbrukerrådets strømprisportal. Gjennom størmprisportalen kan sluttbrukerne enklere sammenligne sin egen avtale mot andre avtaler, både når det gjelder pris og vilkår i avtalen.