Vedtak fattet av Reguleringsmyndigheten for energi

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over vedtak RME har fattet hvor vi har tatt stilling til konkrete rettslige problemstillinger. Dette inkluderer blant annet vedtak i uenighetssaker, vurdering av søknader og pålegg om retting av forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift. Oversikten er ikke uttømmende.

Trykk på den hvite pilen i venstremargen i rapporten nedenfor for å få opp søke- og filtreringsalternativer.

Her kan du sortere vedtakene etter:

  • Sakstype
  • Parter i saken
  • Forskrift/lov

Du kan velge flere alternativer av gangen ved å holde inne kontrollknappen (ctrl) samtidig som du huker av for ulike alternativer.

Her kan du også:

  • Velge en tidsperiode for når vedtaket ble fattet
  • Bruke søkefeltet

Når du er ferdig med å avgrense søket ditt, klikker du på den hvite pilen for å komme tilbake til rapporten med resultatene fra søke- og filtreringsalternativene du har valgt.

Du kan også sortere tabellen alfabetisk ved å klikke på overskriften til hver kolonne. Hvis du for eksempel klikker på «Part 1» vil tabellen sortere seg fra a-å etter partene listet i kolonnen:

De fleste vedtakene fattet i 2019 eller senere kan du få tilgang til direkte fra rapporten nedenfor. For å åpne et vedtak klikker du på lenken i dokumenttittelen. 

For å tilbakestille alle filtre klikker du på pilen øverst i høyre hjørne.

Flere av vedtakene er tilgjengelige direkte fra rapporten nedenfor, bare klikk på dokumenttittelen.

Hvis vedtaket ikke ligger i oversikten, eller du ønsker innsyn i øvrige dokumenter i saken, kan du få dette gjennom www.einnsyn.no

For å søke på saken i eInnsyn kan du bruke referansen fra kolonnen "Vår ref.". Søk da på referansen med en skråstrek bak årstallet. For eksempel, dersom vår referanse er 202012345-6 så må du søke på 2020/12345-6 for å finne igjen dokumentet i eInnsyn. Du må også avgrense søket ditt i eInnsyn ved å filtrere på "Norges vassdrags- og energidirektorat". 

Hvis du ikke finner det aktuelle vedtaket i eInnsyn, kan du be om innsyn ved å sende en mail til rme@nve.no. Husk å inkludere dokumentnummer i mailen.