Publisert 10.02.2023 , sist oppdatert 29.03.2023

Vilkår og tariffer for Gassnor

RME har godkjent vilkår og fastsatt tariffer for tredjepartsadgang til Gasnor AS sitt distribusjonsnett for 2023 og 2024. Vilkår og tariffer er gjeldende fra og med 23. januar 2023.  

Gasnor AS leverer naturgass til næringsliv og husholdningskunder gjennom et distribusjonsnett på Karmøy og Haugesund. Dette er det første distribusjonsnettet som er åpent for tredjepartsadgang i Norge. Gasnor ble utpekt som systemoperatør for distribusjonsnettet av Olje- og energidepartementet etter naturgassloven § 5 med virkning fra 1. februar 2021. 

Frem mot neste reguleringsperiode fra og med 2025 vil RME jobbe videre med utviklingen av reguleringen.  

Lyse Neo AS med distribusjonsnett på Jæren og i Ryfylke har foreløpig et tidsbestemt unntak fra vesentlige deler av reguleringen, herunder også kravet om å åpne opp for tredjepartsadgang.