Publisert 18.10.2022 , sist oppdatert 20.10.2022

Utenlandskabler bidrar til forsyningssikkerhet

Utenlandskablene har en viktig rolle med å ivareta forsyningssikkerheten. I tillegg gir de oss også muligheten til å utnytte kraften vår mest mulig effektivt ved at vi kan selge den til landene rundt oss. Hvor mye strøm vi produserer og bruker, varierer veldig gjennom året. Ved å samarbeide med andre land er vi bedre rustet til å takle både ventede og uventede perioder med høyt forbruk og driftsforstyrrelser. Utenlandskablene spiller en viktig rolle for å opprettholde stabil kraftforsyning i slike situasjoner.  
I denne artikkelen omtaler vi alle forbindelser til utlandet, både sjøkabler og linjer over land, som «utenlandskabler». Ofte omtales de også som «utenlandsforbindelser».

Vi er ikke selvforsynt med strøm hele året 

I løpet av et år produserer Norge vanligvis mer kraft enn vi bruker. Fordi kraftproduksjonen vår svinger med været og årstidene, har vi likevel flere perioder der vi trenger å importere strøm fra andre land. Med utenlandskablene kan vi kjøpe strøm i perioder vi trenger det, og selge når vi har strøm å selge. Dermed er vi sikret å dekke energibehovet vårt over lengre tid. 

Med utenlandskabler kan vi dra nytte av andre energikilder 

Norges kraftproduksjon kommer fortsatt i stor grad fra vannkraftverk. Det betyr at kraftproduksjonen og strømprisene er tett knyttet til nedbøren gjennom året og hvor mye vann vi har i magasinene. Vi vil kunne ha perioder hvor vi har behov for import for å dekke forbruket vårt.  

Når vi kobler oss på resten av kraftnettet i Europa, kan vi dra nytte av andre former for kraftproduksjon som ikke er påvirket av årstidene. Det gir oss bedre forutsigbarhet. Dermed er vi bedre sikret at vi ikke får et underskudd på strøm når vi har perioder med høyt forbruk. Samtidig er Europa på vei inn i en fornybar fremtid med et mer væravhengig kraftsystem. Samarbeid og utveksling vil være viktig for at både Norge og Europa skal ha kontinuerlig tilgang på kraft. Forbindelser til andre land gjør også at vi blir mer påvirket av strømprisene i landene rundt oss.