Publisert 25.11.2019 , sist oppdatert 17.06.2024

Ledige stillinger i RME

Vil du jobbe tett på å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi? Som ansatt i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kan du være med å påvirke fremtiden.

RMEs personvernerklæring

RME er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss. Gjennom personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i denne forbindelsen. Du kan lese hele personvernerklæringen her.