Internasjonalt arbeid

Kraftsystemet i Europa blir stadig mer integrert. Regelverket blir i større grad harmonisert og utformet med en høyere detaljeringsgrad enn tidligere. Dette er nødvendig for moderniseringen av kraftsystemet for å tilrettelegge for mer fornybar kraftproduksjon og elektrifisering. EØS-relevant regelverk implementeres i Norge. Det er viktig for RME å påvirke aktivt utviklingen av nytt regelverk og å overvåke praktiseringen av eksisterende regelverk på nordisk og europeisk nivå.