Publisert 18.10.2022 , sist oppdatert 23.05.2024

Slik fungerer kraftsystemet

Norge er koblet sammen med Sverige, Finland og Danmark i ett felles strømnett. Det betyr samtidig at produksjon og forbruk til enhver tid må være likt i hele dette området. Det nordiske nettet er igjen koblet til resten av Europa, og dette enorme nettet kan kalles verdens største maskin.

Finn ut mer om delene i maskineriet

Slik fungerer verdens største maskin

Visste du at strøm er ferskvare? Elektrisitet må produseres samtidig som den blir brukt. Det må hele tiden lages nøyaktig like mye strøm som det brukes. For at det skal fungere må produksjon og forbruk være i perfekt balanse.

Vi tar det som en selvfølge at strømmen er der når vi skrur på bryteren, og sånn skal det være. Men når vi alle våkner og gjør oss klare for hverdagen - samtidig - påvirker dette balansen i strømnettet. Vi skal også huske på de store aktørene som industri og transport som bruker like mye strøm som store norske byer. Da får vi et komplisert samspill.

For at vi alle skal ha strøm i kontakten, når vi trenger det, kreves det et omfattende samarbeid med felles kjøreregler. Balansen styres kontinuerlig, og strømprodusentene tilpasser produksjonen til forbruket, hvert eneste sekund - hele året.

Fra de første lokale og isolerte strømnettene ble etablert på 1800tallet, til at hele Norge ble koblet sammen i ett nett, har kraftsystemet vårt blitt bygd ut og gjort stadig mer robust. Dette har ført til at vi i dag har en stabil kraftforsyning, og at vi kan utnytte ressursene bedre.

Av samme grunn er Norge koblet sammen med Sverige, Finland og Danmark i ett felles strømnett. Det betyr at produksjon og forbruk til enhver tid må være likt i hele dette området. Det nordiske nettet er igjen koblet til resten av Europa. Vi er alle avhengige av hverandre, og dette enorme nettet kaller vi verdens største maskin.

Norge har som regel et kraftoverskudd, men i perioder har vi ikke tilstrekkelig strøm og må importere fra naboene våre. Da kreves det samkjøring og felles spilleregler for hele Europa. Regler som i stor grad er bygd på det norske og nordiske kraftsystemet. Det er et felles kraftmarked som sørger for at forsyningssikkerheten ivaretas, og at man til enhver tid produserer strøm når behovet er størst, og utnytter ressursene best mulig.

Norge skal legge om til en fornybar fremtid. Når samfunnet skal omstilles, øker strømbehovet, og vi må effektivisere bruken samtidig som vi må bygge mer kraftproduksjon. Økt etterspørsel og produksjon vil gi nye utfordringer, og det vil bli mer krevende å balansere kraftsystemet. De andre europeiske landene går også gjennom denne omstillingen. For å nå målet om et utslippsfritt samfunn, blir samarbeidet om verdens største maskin enda viktigere.