Publisert 18.10.2022 , sist oppdatert 15.02.2024

Slik fungerer kraftsystemet

Norge er koblet sammen med Sverige, Finland og Danmark i ett felles strømnett. Det betyr samtidig at produksjon og forbruk til enhver tid må være likt i hele dette området. Det nordiske nettet er igjen koblet til resten av Europa, og dette enorme nettet kan kalles verdens største maskin.