Publisert 02.04.2020 , sist oppdatert 15.09.2023

Statistikk over sluttbrukermarkedet

Statistikken over sluttbrukermarkedet har vært publisert siden 90-tallet. Seksjon for sluttbrukermarked i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) produserer statistikk over blant annet antall leverandørskifter, markedsandeler for kraftleverandørene og sluttbrukerpriser.

En av RMEs kjerneoppgaver er å bidra til effektive energimarkeder gjennom regulering og tilsyn. Statistikk er et verktøy for å oppnå god kunnskap om sluttbrukermarkedet, som er en forutsetning for en regulering som er tilpasset markedets behov.

Formålet med statistikkene er å følge utviklingen i konkurransen i sluttbrukermarkedet, og gi informasjon til strømkunder om utviklingen i strømpriser og kostnader for ulike avtaletyper.