Publisert 11.05.2023 , sist oppdatert 15.12.2023

Sluttbrukerpriser og strømkostnader

Formålet med statistikken er å gi et bilde av sluttbrukerpriser og kostnader for kunder på ulike kontrakter i de forskjellige prisområdene, og hvordan utviklingen er over tid. Prisene er henter fra to kilder, NordPool og strømpris.no (via API). Prisene og kostnadene er basert på gjennomsnittet av avtalene som blir tilbudt i de forskjellige prisområdene. 

Merk at kostnaden er ekskludert strømstøtte, nettleie og forbruksavgift, men inkl. mva. bortsett fra prisområde for Nord-Norge (NO4).

RME benytter en temperaturkorrigert justert innmatingsprofil, basert på alminnelig forsyning i 2009-2014, for å beregne strømkostnaden til sluttbrukerne. Innmatingsprofilen er beregnet av konsulentselskapet Optimeering AS på oppdrag fra NVE-RME. Den samme innmatingsprofilen er benyttet for alle elspotområdene og variabelpriskontrakter.

Statistikken ble tidligere publisert i NVE sine ukentlige kraftsituasjonsrapporter som du finner her

 Kontakt: rme@nve.no

Henvendelser og tilbakemeldinger