Bransjeoppgaver

Her søker du om omsetningskonsesjon, rapporterer, finner innteksrammer og hvordan de beregnes, og kan lese alt om leveringsplikt, pilot- og demonstrajonsprosjekt og forskning og utvikling