Publisert 28.11.2017 , sist oppdatert 21.11.2023

Informasjon om innrapportering av nettleie

Rapporteringen for 2024 er åpnet. Fristen for rapporteringen er senest 15.01.2024.

Bakgrunn
Data som skal rapporteres
Hvordan rapportere (pålogging)
Frist
Kontaktinformasjon

Vennligst se menyen til høyre for brukerveiledninger.

Bakgrunn

Alle nettselskaper har en plikt til å informere NVE når de vedtar tariffendringer, senest én uke etter de er vedtatt. Dette gjelder uavhengig når på året nettselskapene endrer nettleien.

I tillegg ber vi alle nettselskaper om å rapportere nettleie for kommende år i januar hvert år. Det gjelder også de selskapene som ikke endrer nettleien. Disse selskapene må bekrefte at nettleien er uendret.

Data som skal rapporteres

Nettselskapene skal rapportere nettleien for alle sine kunder i regionalnett, og høyspent- og lavspent distribusjonsnett. Dette gjøres ved å fullføre alle trinnene i rapporteringsskjemaet. Tariffhefte skal legges ved rapporteringsskjemaet, og skal inneholde alle de ulike nettleiesatsene til nettselskapet. Dette gjelder som rapportering av nettleie for de kundene som ikke omfattes av rapporteringsskjemaet.

Hvordan rapportere

Fra og med 2018 skal man benytte tjenesten "Nettleie innrapportering" som finnes her. Påloggingen til tjenesten skjer via Altinn. 

Påloggingstrinn til tjenesten "Nettleie innrapportering"

1. Sjekk at du har fått delegert Altinn-rollen "Energi, miljø og klima" på "Nettleie innrapportering"-tjenesten, på vegne at selskapet du representerer.
    Det er Altinn-ansvarlig i ditt selskap som delegerer den rollen. Delegeringen gjøres slik som forklart her.
2. Dersom du rapporterer for flere andre nettselskaper (eventuelt i tillegg til ditt nettselskap), så må hvert av disse nettselskapene godkjenne tilgangen til rapporten for ditt selskap.
3. Logg deg på tjenesten.
    Viktig: Ved Altinn-pålogging velger du selskapet som utfører rapporteringen fra listen over aktører.

Veiledning for punktene 2 og 3 finnes her.

Til Altinn-ansvarlige som skal delegere Altinn-roller

Dersom du er Altinn-ansvarlig i et selskap som skal rapportere, finner du veiledning for oppsett her.

Dersom nettselskapet er slettet i BRREG eller er en underenhet

For å komme til tjenesten "Nettleie innrapportering" må man først velge selskapet som man skal representere fra listen over aktører i Altinn. Selskaper som er slettet eller som er underenheter vises ikke som standard i denne listen. 
Se veiledningen fra Altinn på hvordan du kan vise slettede selskaper og underenheter i listen over aktører.

Frist

Fristen for rapportering er 15.01.2023

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmåll
Før du henvender deg til oss, vennligst se lenkene under "Faglig veiledning" i menyen til høyre.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem der, så kan du ta sende dine spørsmål til denne e-postadressen.

Ved problemer med pålogging til rapporteringstjenesten "Nettleie innrapportering" eller andre tekniske feil
Før du henvender deg til oss, vennligst se lenkene under "Brukerveiledning" i menyen til høyre.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem på denne siden, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer, hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til
NVE-Brukerstøtte.

Tilbakemeldinger på "Nettleie innrapportering"
Tilbakemeldinger på tjenesten "Nettleie innraportering" kan sendes til denne e-postadressen. Oppgi gjerne navn og telefonnummer hvor vi kan nå deg. På forhånd takk!

 

Krav til nettleser

Tjenesten "Nettleie innrapportering" er testet i Chrome, FireFox og Edge. 

Internet Explorer er ikke støttet.