Publisert 20.06.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Informasjon om tariffendringer til kunder og rapportering til NVE

Informasjon om endring av nettleien til kunder

Tariffer og vilkår for tilknytning og løpende bruk av nettet skal være samlet i en egen brosjyre eller annen skriftlig informasjon som er tilgjengelig for nettkundene.

Ved endringer i tariffer og vilkår skal nettselskap i rimelig tid før endringer av tariffnivå eller –struktur trer i kraft informere den enkelte nettkunde direkte om tariffendringene. Informasjonen kan sendes som vanlig post, eller elektronisk via sms eller e-post med henvisning til nettselskapets internettsider. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene

Rapportering til NVE

Innen 15. januar hvert år skal nettselskapene rapportere tariffer for det kommende året til NVE.

Ved endringer av tariffer i løpet av året plikter nettselskapene å underrette NVE om endringene innen én uke etter at disse er vedtatt.