Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 07.05.2024

Omsetningskonsesjon

Alle selskap som driver med omsetningskonsesjonspliktig virksomhet, må ha en omsetningskonsesjon. 

Dette betyr at det må sendes én søknad om omsetningskonsesjon for hvert selskap (organisasjonsnummer) som skal drive med nettvirksomhet, produksjon og/eller omsetning av elektrisitet.

Nåværende konsesjonsperiode løper fra 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

Det åpnes for å fornye omsetningskonsesjon for neste periode i løpet av september 2024.

Omsetningskonsesjon søkes gjennom søknadsskjema i Altinn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål angående omsetningskonsesjon ta kontakt på:

omsetningskonsesjon@nve.no

Diverse virksomhetsområder