Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 20.06.2021

Omsetningskonsesjon

Alle selskap som driver med omsetningskonsesjonspliktig virksomhet, må ha en omsetningskonsesjon. 

Dette betyr at det må sendes én søknad om omsetningskonsesjon for hvert selskap (organisasjonsnummer) som skal drive med nettvirksomhet, produksjon og/eller omsetning av elektrisitet.

Nåværende konsesjonsperiode løper fra 1. januar 2021 til 31. desember 2024

Omsetningskonsesjon søkes gjennom søknadsskjema i Altinn.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Pia Engh Roll

Tlf: 22 95 94 66

Førstekonsulent Nikolai Grønland

Tlf: 22 95 98 61

Førstekonsulent Oda Bratlie

Tlf: 22 95 94 97

Rådgiver Fahad Jamil

TLF: 22 95 90 41

Diverse virksomhetsområder