Publisert 20.04.2020 , sist oppdatert 16.03.2023

Ofte stilte spørsmål

  • Når jeg skriver inn org.nr så kommer det opp feil informasjon. Hvordan fikser jeg dette?

Informasjonen om firmaet ditt er hentet ut fra Brønnøysundregistrene Opplever du at informasjonen er feil må du ta kontakt med brønnøysundregisteret eller gå inn på Altinn og endre selskapsinformasjon.

  • Kontaktpersonen i skjemaet er ikke den samme som vi ønsker

Dersom kontaktperson i Altinn er en annen enn den som er ønsket kan selskapet kontakte RME for å be om at dette endres. Vi gjør oppmerksom på at kontaktpersonen må til enhver tid være oppdatert, da dette er den vi vil kontakte ved eventuelle spørsmål.

  • Jeg finner ikke et alternativ under annen virksomhet som passer for min selskapstype

Vi anbefaler at du velger en virksomhet som passer så godt som mulig. Informasjonen vil bli brukt til statistikk og vil ikke ha noen konsekvens for behandling av søknaden.

  • Søknaden min er tatt ut til manuell behandling, hva betyr dette og hvor lang tid må jeg vente?

Søknader som går til manuell behandling, vil bli sjekket av saksbehandler. Dersom det mangler informasjon, vil saksbehandler kontakte innsender. Det vil deretter bli gjort en vurdering av søknad på bakgrunn av mottatt informasjon.  Vanlig behandlingstid er på mellom 2-4 uker, men noen saker kan ta lengre tid.

  • Jeg har ikke fått område-/anleggskonsesjon godkjent eller venter på svar, kan jeg da søke om omsetningskonsesjon?

Selskap som ikke har blitt tildelt de nødvendige konsesjonene, må vente med å sende inn en søknad om omsetningskonsesjon. Dette er fordi man må ha alle nødvendige konsesjoner for å få tildelt omsetningskonsesjonen som er tillatelsen til å starte drift.

  • Søknaden min ble behandle automatisk, men jeg fant en feil i etterkant.

Dersom du finner ut at det har blitt innrapportert feil opplysninger i søknadsskjema, må du sende inn en ny søknad så fort som mulig. Dette kan gjøres ved å bruke samme skjema, men ved å sende inn en endringsmelding på konsesjonen. Skjemaet vil automatisk generere en endringsmelding når du allerede har blitt tildelt en konsesjon.

  • Jeg representerer et utenlandsk selskap, hvordan søker jeg?

For å kunne søke om en omsetningskonsesjon må selskapet være registrert som et Norsk registeret utenlandsk selskap hos brønnøysundregisteret. Når selskapet har gjort dette kan det søke ved bruk av sitt norske organisasjonsnummer.

  • Verken morselskap eller datterselskap driver med nettvirksomhet, hva skal jeg svare under 'egenerklæring for kraftomsettere'?

Du skal bekrefte med «Ja» at morselskap og datterselskap ikke driver nettvirksomhet. Hvis du svarer «Nei» på disse egenerklæringene oppfatter vi dette som et brudd på det nye regelverket om selskapsmessig skille som trådte i kraft fra 1. januar 2021.

Dersom dere har fått dispensasjon fra OED fra regelverket om selskapsmessig skille, skal dere svare «Nei» på egenerklæringen og oppgi at dere har fått dispensasjon i fritekstfeltet i sluttet av søknaden.

  • Jeg ønsker å trekke omsetningskonsesjonen for mitt selskap

Person med signaturrett for selskapet kan sende e-post til omsetningskonsesjon@nve.no med bekreftelse om at selskapet ønsker å trekke omsetningskonsesjonen.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon