Publisert 27.10.2015 , sist oppdatert 08.06.2023

Avbruddsstatistikk

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir hvert år ut oppdatert statistikk for avbruddsdata. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra norske nettselskap.

Statistikken viser avbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert avbruddsstatistikker for hvert år fra 1995 til 2022.

RMEs rapport «Avbrotsstatistikk 2022» baserer seg på årlig innrapportering av avbruddsdata fra norske nettselskap.

I 2022 var leveringspåliteligheten 99,989 prosent. Det vil si at 0,011 prosent av den elektriske energien ikke nådde frem til sluttbruker på grunn av feil eller utkoblinger.

I snitt opplevde hver strømkunde 1,46 strømbrudd med varighet over 3 minutter. Strømkundene som opplevde minst ett langvarig strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 10 minutter i 2022. ​

Store hendelser i kraftnettet kan ofte ses igjen i statistikken for avbrudd i form av dårligere leveringspålitelighet og flere avbrudd. 

CEER innsamler data fra leveringskvalitet i de Europeiske landene, og publiserer rapporter for leveringskvalitet på Europeisk nivå.