Publisert 27.10.2015 , sist oppdatert 07.09.2021

Avbruddsstatistikk

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir hvert år ut oppdatert statistikk for avbruddsdata. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra norske nettselskap.

Statistikken viser avbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert avbruddsstatistikker for hvert år fra 1995 til 2020.

RMEs rapport «Avbrotsstatistikk 2020» baserer seg på årlig innrapportering av avbruddsdata fra norske nettselskap.

I 2020 var leveringspåliteligheten 99,985 prosent. Det vil si at 0,015 prosent av den elektriske energien ikke nådde frem til sluttbruker på grunn av feil eller utkoblinger.

I snitt opplevde hver strømkunde 2,0 strømbrudd med varighet over 3 minutter. Den gjennomsnittlige strømkunden var uten forsyning 2 time og 13 minutter. 43 prosent av strømkundene opplevde ingen lange avbrudd i 2020.

Store hendelser i kraftnettet kan ofte ses igjen i statistikken for avbrudd i form av dårligere leveringspålitelighet og flere avbrudd. 

CEER innsamler data fra leveringskvalitet i de Europeiske landene, og publiserer rapporter for leveringskvalitet på Europeisk nivå.