Publisert 22.08.2018 , sist oppdatert 16.06.2021

Historikk for husholdninger og hytter frem til 2018

Her vises et utvalg av historisk avbruddsstatistikk for hvert fylke og i hvert nettselskap innenfor fylket. Vær oppmerksom på at noen nettselskap har kunder i flere fylker.
Du kan velge hvilket år og hvilke kunder det skal vises statistikk for. Valget alle kunder er alle kunder i Norge, inkludert næring. 

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig antall avbrudd hver kunde har opplevd i det aktuelle fylke eller nettselskapet. Den siste kolonnen viser hvor lenge en kunde i gjennomsnitt har vært uten strøm i det valgte året.
Nettselskapene skal årlig sende inn avbruddsdata for foregående år innen 1. mars. Data for det siste rapporteringsåret blir publisert når RME har mottatt og kvalitetssikret rapporteringen fra alle nettselskapene.