Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 06.03.2023

Liste over konsesjonærer

Listen viser selskap som har gyldig omsetningskonsesjon.

Feltforklaring:
O: Kraftomsetning sluttbruker og/eller kraftomsetning engros
P: Vannkraft, vindkraft og/eller annen kraftproduksjon
D: Distribusjonsnett
R: Regionalnett
S: Sentralnett
K: Videresalg av konsesjonskraft
A: Aggregatorvirksomhet

 

Kontaktinformasjon


Eksporter hele listen

Org. nr. Navn O P D R S K A
{{l.Organisasjonsnummer}} {{l.Navn}} O P D R S K A