Publisert 20.10.2015 , sist oppdatert 18.03.2024

Nettleie

Nettleien er fastsatt på grunnlag av tillatt inntekt

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt, som er fastsatt av RME. Både utformingen av nettleien og nettselskapets totale nettleieinntekter må være i henhold til gjeldende regelverk. 

Nettselskapenes utforming av nettleie er regulert med hjemmel i energiloven. I tråd med formålet i energiloven er det et mål at nettleien så langt som mulig utformes slik at de bidrar til en effektiv ressursbruk på kort og lang sikt.

Nettleien skal gi nettselskapene inntekter til dekning av kostnader ved drift og vedlikehold, innenfor den regulerte inntekten som er fastsatt av RME. Nettleie blir også kalt tariffer.