Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Tariffer for produksjon

Det kraftprodusentene betaler for å mate inn kraft i et punkt i nettet kalles innmatingstariff. Innmatingstariffen er i likhet med uttakstariffen satt sammen av flere ledd

Alle nettselskap skal i prinsippet bruke punkttariffer som betaling for å overføre elektrisk kraft.

Inntekter fra andre tariffledd for innmating av kraft i distribusjonsnett skal gå til dekning av kostnader i distribusjonsnettet, mens inntekt fra andre tariffledd for innmating av produksjon i regionalnettet videreføres til sentralnettet.