Publisert 19.04.2022

Omsetningskonsesjon for ladeoperatører for landstrøm

Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget i skip eller mindre båter som ligger fortøyd ved kai.

All omsetning av elektrisitet er omsetningskonsesjonspliktig ifølge energiloven § 4-1 første ledd, med mindre det anses som åpenbart unødvendig. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har bestemt at salg av elektrisitet i landstrøm unntas omsetningskonsesjonsplikt i henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet § 4-2 femte ledd. RME vurderer at det ikke er behov for særskilt regulering av strømsalg hos disse aktørene, og unntar derfor operatører av ladestasjoner for landstrømanlegg omsetningskonsesjonsplikt.

Virksomheter som tilbyr ladetjenester for landstrøm, trenger dermed ikke søke om omsetningskonsesjon fra RME.