Publisert 15.04.2020 , sist oppdatert 22.04.2022

Søknad om omsetningskonsesjon

Kontaktinformasjon

Pålogging i Altinn

Ved å trykke på lenken "søknad om omsetningskonsesjon" ovenfor, vil du bli videresendt til Altinns påloggingsside. Logg deg inn med personnummer og passord.

Når du er pålogget vil du kunne velge hvem du skal registrere for. Når du har valgt selskapet du skal registrere søknaden for, blir du sendt videre til søknadsskjemaet for omsetningskonsesjon.

Dersom du ikke finner navnet på selskapet du skal søke for, betyr det at du ikke har fått delegert rettigheter. For detaljert informasjon angående rettigheter til NVEs tjenester anbefaler vi at du besøker Altinns informasjonsside om tjenesten søknad om omsetningskonsesjon.

Delegering av rettigheter for NVEs tjenester i Altinn

Rettigheter til NVEs tjenestegruppe er forhåndstildelt personer med en av følgende roller registrert i Enhetsregisteret for selskapet:

• Daglig leder
• Styrets leder
• Innehaver
• Bobestyrer
• Deltaker med proratarisk og solidarisk ansvar
• Bestyrende reder
• Komplementar
• Norsk representant for utenlandsk selskap
• Regnskapsfører
• Revisor

Dersom den ansatte som søker for selskapet ikke har en av disse rollene, må denne delegeres rettigheter av en person med en av de overnevnte rollene.
Man kan finne ut hvem som har roller i den aktuelle virksomheten ved å klikke på ”Fra enhetsregisteret” i venstremenyen under ”Administrasjon” etter at man har logget seg inn i Altinn.

En person med en av rollene nevnt over må logge seg inn i Altinn på vanlig måte, med sitt eget fødselsnummer. Deretter kan man i Administrasjonsmenyen delegere rettigheter til andre som skal ta seg av rapportering og oppfølging i Altinn. Delegeringen må gjøres bare en gang, forutsatt at det ikke endres på hvem som skal utføre disse oppgavene på vegne av virksomheten.

Dersom man samtidig delegerer rettigheten ”Administrator” kan den som har fått delegert rettighetene til seg delegere de aktuelle rettighetene videre.