Publisert 30.09.2020 , sist oppdatert 26.10.2022

Omsetningskonsesjonsplikt for kraftprodusenter

Kraftprodusenter med under 1 GWh i midlere årsproduksjon behøver ikke søke om omsetningskonsesjon for konsesjonsperioden 2021-2024. Grensen gjelder for kraftproduksjon som er samlet i ett organisasjonsnummer. Dersom det er flere kraftverk i et organisasjonsnummer, må summen av midlere årsproduksjon for disse kraftverkene være under 1 GWh for at virksomheten skal slippe å søke om konsesjon.

I inneværende konsesjonsperiode, samt tidligere perioder,  har mange kraftprodusenter med produksjon under 1 GWh ikke hatt omsetningskonsesjon, mens enkelte har fått konsesjon på forenklede vilkår. RME anser at vi per i dag har et begrenset behov for å regulere slik virksomhet så lenge følgende vilkår er oppfylt:

  1. Kraften omsettes til et selskap som har omsetningskonsesjon og dermed er balanseansvarlig.
  2. Kraftprodusenten ikke eier overføringsnett med nettkunder.

Dersom selskap med under 1 GWh i midlere årsproduksjon trenger omsetningskonsesjon for å delta i organiserte kraftmarkeder selv, uten å sette bort oppgaver til tredjepart, må selskapet sende søknad med forklaring i fritekstfeltet på siste side i søknadsskjemaet.

Dersom produksjonen blir større i fremtiden er dere pliktige å melde fra til oss

Dersom midlere årsproduksjon blir større enn 1 GWh i fremtiden, må dere søke om omsetningskonsesjon.

Kraftprodusenter med forventet årlig middelprodukjon på mellom 1 og 2 GWh vil få forenklet konsesjon med fritak fra krav om a levere Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) til RME.