Publisert 20.12.2019 , sist oppdatert 11.05.2022

Omsetningskonsesjon for ladetjenester for elbil og tungtransport

Tilbydere av ladetjenester trenger ikke søke om omsetningskonsesjon fra RME. Dette inkludere tilbydere av ladetjenester i borettslag/sameie, i tilknytning til næringsbygg, hurtigladestasjoner, ladetjenester for tungtransport og offentlige parkeringsanlegg med tilgjengelige ladetjenester.

Hvilken prismodell tilbydere av ladetjenester velger har ingen betydning for om de må ha omsetningskonsesjon eller ikke. Tilbyderne står fritt til å prise tjenestene på den måten som de finner det mest hensiktsmessig og effektiv.