Publisert 23.04.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Vindkraftverk uten egne ansatte

Alle vindparker eller annen kraftproduksjon må søke om en omsetningskonsesjon. Dette betyr at det må sendes én søknad om omsetningskonsesjon for hvert selskap (organisasjonsnummer) som skal drive med produksjon og omsetning av elektrisitet. Søknader for vindparker må sendes på lik måte som for alle andre selskap.

Vindparken vår har drevet under konsesjonen til et annet selskap

I tidligere konsesjonsperioder har RME stilt krav om at alle som skal ha en omsetningskonsesjon må ha egne ansatte. For inneværende konsesjonsperioden er dette kravet fjernet og ordningen med at selskap driver under et annet selskaps konsesjon vil utgå. Dette betyr at selskapet må søke om en egen omsetningskonsesjon for alle vindparker som tidligere ikke har hatt en omsetningskonsesjon.