Publisert 28.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Omsetningskonsesjon for campingplass og småbåthavn

All omsetning av elektrisitet er omsetningskonsesjonspliktig ifølge energiloven § 4-1 første ledd, med mindre det anses som åpenbart unødvendig. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har bestemt at salg av elektrisitet i forbindelse med opphold i småbåthavner og på campingplasser unntas omsetningskonsesjonsplikt i henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet § 4-2 femte ledd. RME vurderer at det ikke er behov for særskilt regulering av strømsalg hos disse aktørene, og unntar derfor disse småbåthavner og campingplasser omsetningskonsesjonsplikt.

RME mener at campingplasser og småbåthavner til en viss grad har markedsmakt, men at markedsmakten i stor grad henger sammen med andre tjenester som aktørene tilbyr, som beliggenhet og fasiliteter. Dersom RME skulle tildelt aktørene en omsetningskonsesjon med formål om å regulere disses inntekter fra infrastrukturen de er ansvarlige for, vil aktørene fortsatt ha mulighet til å øke prisene på leie og andre avgifter. En omsetningskonsesjon antas dermed å ikke utgjøre en stor forskjell på kundenes totale kostnader.

Virksomheter som tilbyr dette trenger dermed ikke søke om omsetningskonsesjon fra RME.