Publisert 02.04.2020 , sist oppdatert 18.03.2022

Leverandørskifter, markedsandeler og leveringsplikt

Formålet med statistikken er å følge med på utviklingen i konkurransen i sluttbrukermarkedet for strøm.