Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 24.11.2021

Nordisk balanseavregning (NBS)

Nordic Balance Settlement (NBS) er en felles regulerkraftavregning for Finland, Norge og Sverige.

Formålet med en harmonisert avregning er å tilrettelegge for effektive forretningsprosesser og et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft. I tillegg bidrar felles regulerkraftavregning til likere konkurransevilkår for kraftleverandører som tilbyr tjenester i disse landene.

Avregningen utføres av en felles avregningssentral eSett Oy som er lokalisert i Helsinki, og selskapet eies med lik andel av de tre landenes systemoperatører Fingrid, Statnett, og Svenska Kraftnät. Avregningssentralen håndterer den daglige driften, mens Statnett som konsesjonær for avregningsansvaret vil fortsatt ha ansvaret for regulerkraftavregningen i Norge. NBS ble satt i drift 1. mai 2017. Samtidig med NBS ble også nettavregningsområder (MGA) innført, og innebærer en ny strukturering av nettet for en mer effektiv regulerkraftavregning.

Kontaktinformasjon