Publisert 16.02.2024 , sist oppdatert 20.02.2024

Hvis du får problemer med å betale strømmen

Hvis du får problemer med å betale strømregningen, bør du kontakte strømleverandøren din. Her er noen tiltak som kan hjelpe deg. 

Ta kontakt med strømleverandøren med det samme 

Hvis du får problemer med å betale strømregningen, bør du kontakte strømleverandøren din med en gang og foreslå løsninger. I de aller fleste tilfeller vil du uten problemer få til en løsning. Det er egne lover og regler for hvordan betalingskrav skal inndrives, og du kan klage hvis leverandøren ikke overholder dem. Hos Forbrukerrådet finner du oversikt over reglene. 

Jo tidligere du selv tar initiativ for å finne løsninger, jo bedre er det.  

Du kan spørre om å få delt opp eller utsatt regningen 

Strømleverandøren har ingen plikt til å dele opp regningen din, men du kan sjekke mulighetene. Normalt vil det være mulig å komme til en avtale der du betaler en del av regningen og får utsatt resten. Regn med at det vil bli beregnet forsinkelsesrenter på den utsatte betalingen. 

Kan NAV hjelpe til med å betale strømregningen? 

NAV har plikt til å ta med nødvendige utgifter til strøm og oppvarming når de beregner hvor mye økonomisk støtte (sosialhjelp) en person har rett til. Det betyr ikke at du automatisk får støtte til dette; de vurderer om du har utnyttet alle inntekter og inntektsmuligheter før de gir støtten. I tillegg kan NAV ta hensyn til den helsemessige og sosiale situasjonen din og for eksempel om du har omsorg for barn. 

NAV gir veiledning om hvem som kan få støtte, hva du kan få støtte til, hvordan du søker, med mer. 

Kan strømmen bli stengt hvis du ikke betaler?  

Nettselskapet ditt kan stenge strømmen dersom du har det som kalles et vesentlig betalingsmislighold. Det betyr at det er stor forskjell på det du skulle ha betalt, og det du har betalt, altså at du ligger langt etter med betalingen. At du er noen uker for sen med å betale en regning fra nettselskapet, vil ikke være et vesentlig betalingsmislighold. Men hvis dette gjentar seg, kan det bli vurdert som et vesentlig mislighold. Nettselskapet kan likevel ikke stenge strømmen hvis det kan medføre fare for liv og helse. 

Hvis du ikke betaler strømregningen fra strømleverandøren, kan de si opp avtalen de har med deg. Strømleverandøren kan ikke stenge strømmen; det er det bare nettselskapet som kan. Hvis strømleverandøren sier opp avtalen, vil du få regning for strømmen fra nettselskapet fordi de har leveringsplikt – inntil de eventuelt stenger strømmen på grunn av vesentlig betalingsmislighold (se ovenfor).  

Mer informasjon om mulighetene ved betalingsproblemer 

Les mer hos Forbrukerrådet om hvilke muligheter du har ved betalingsproblemer.  

Hos Forbrukerrådet kan du også lese om reglene for inkassokrav.  

Se også Forbrukerrådets klageveileder, blant annet med informasjon om inkassosaker.  

Dersom du ikke når frem på egen hånd overfor inkassoselskapet, kan du klage til Inkassoklagenemnda.