Publisert 19.02.2024 , sist oppdatert 20.02.2024

Strømregningen din

Strømregningen din består av nettleie, strøm og avgifter. Strømleverandøren kjøper inn strøm på dine vegne, mens nettselskapet leverer strømmen til hjemmet ditt. 

Dette består strømregningen av  

Enten du får én samlet eller to separate regninger for strøm og nettleie, er det tre hovedkostnader du må betale: 

  • nettleie – det du betaler nettselskapet for å transportere strømmen hjem til deg 
  • strøm – det du betaler til strømleverandøren for strømmen du bruker 
  • avgifter – merverdiavgift (mva.), Enova-avgift og forbruksavgift (el-avgift) 

Hver av disse utgjør normalt ca. en tredjedel av den totale prisen.  

Strømregningen skal også vise hvilken pris du betaler, hva som er det aktuelle kraftvolumet, altså hvor mye strøm du har brukt, og hva du får i strømstøtte. Hvis du ikke har noen strømleverandør, men får kraften levert direkte fra nettselskapet (leveringspliktig leveranse), skal det også stå på regningen.  

Strømregningen din skal være enkel å forstå og fortelle hvilke klagemuligheter du har.  

Hva er forskjellen på strømleverandør og nettselskap?  

Strømleverandøren (også kalt kraftleverandør) kjøper inn strøm på dine vegne. Du kan velge den strømleverandøren og avtalen du ønsker. Hva du betaler for strømmen du bruker, avhenger av hvilken strømleverandør og avtale du har valgt.  

Hos Forbrukerrådet finner du et verktøy for å sammenlikne strømavtaler, med oversikt over alle leverandører, priser og avtaler. 

Nettselskapet leverer strømmen hjem til deg, og det er nettselskapet som eier infrastrukturen strømmen bruker. Nettselskapene har monopol i hvert sitt geografiske område, og du kan derfor ikke velge nettselskap selv. Vil du vite hvor mye du betaler i nettleie, kan du kontakte nettselskapet ditt. 

RME gir råd om hvordan du kan redusere nettleien ved å jevne ut strømforbruket ditt og bruke minst mulig strøm når det er dårlig kapasitet på strømnettet, som på morgenen og ettermiddagen. 

Avgifter på strømregningen 

Avgiftene på strømregningen er:

  • merverdiavgift 
  • Enova-avgift 
  • forbruksavgift (el-avgift) 

Forbruksavgiften er en avgift på elektrisk kraft som strømkundene betaler til nettselskapet sitt. Nettselskapet er ansvarlig for å betale avgiften videre til Skatteetaten. 

Avgiftssatsen fastsettes i Stortingets årlige vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft § 1. Satsen for alminnelig forbruk fra april til desember i 2023 var 15,84 øre per kWh. Fra januar til mars gjelder en egen vintersats.  

Alle husholdninger i Finnmark fylke og Troms fylke, med unntak av kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø (tiltakssonen), er fritatt for forbruksavgiften. I tillegg har Finnmark, Troms og Nordland fritak fra å betale merverdiavgift. 

Spørsmål og svar  

For deg som ikke har AMS-måler, og som dermed ikke får strømforbruket ditt målt time for time, stiller Reguleringsmyndigheten for energi (RME) krav om at nettselskapet skal benytte en gjennomsnittlig profil tilknyttet ditt nettområde. Den kalles en justert innmatingsprofil (JIP) og brukes for å estimere forbruket ditt. 

Når nettselskapet fakturerer deg for nettleiens variable ledd, er faktureringen basert på forbruksprofilen (JIP) som nettselskapet har laget for ditt nettområde. Har de ikke mottatt melding om målerstand fra deg, bruker de denne profilen, sammen med historiske data for anlegget ditt, for å beregne hvor mye du skal betale.