Publisert 07.03.2022

Elektronisk faktura til RME

Faktura til RME skal sendes til NVE på det elektroniske standardformatet EHF

NVE aksepterer kun inngående fakturaer/kreditnotaer på standardformatet EHF. NVE er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 970205039.

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må minimum merkes med bestillers navn. I tillegg bes det merket med bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Dersom du fremdeles ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk skal følgende adresse benyttes til faktura:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Det oppfordres til å ikke sende faktura på e-post til NVE eller direkte til saksbehandlere da dette ofte forsinker fakturabehandlingen.