Publisert 11.02.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2018 - vedtak

14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner. 

Vi har basert vedtaket på følgende forutsetninger:

- Referanserente: 6,10 %

- KPI2018/2016: 108,4/103,6 = 1,046

- KPI-lønn2018/2016: 108,8/102,8 = 1,058

Referansepris på kraft424,6 (NO1); 420,5 (NO2); 428,2 (NO3); 423,9 (NO4); 418,7 (NO5)

Vi bruker samme beregningsmetode som ved varsel om inntektsrammer for 2018, men økonomiske og tekniske data er endret for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll, tilsyn, og andre tilbakemeldinger.

Inntektsrammene ble varslet i desember 2017. Da benyttet vi estimater for kraftpris, inflasjon og referanserente i beregningen. Kraftprisen for 2018 ble estimert ut fra markedets forventede kraftpriser for 2018, og faktisk  kraftpris for 2018 ble høyere enn dette. Også referanserente ble høyere enn estimert, og den vedtatte inntektsrammen er 1,1 milliarder kroner høyere enn varslet.

Ytterligere informasjon om vedtak om inntektsrammer for 2018

Vi har publisert all relevant informasjon i høyremenyen på denne siden.

Gjennom knappen "IRiR" i høyremenyen kan dere laste ned en zippet fil som inneholder kode fra beregningen som er gjort i programmeringsspråket R knyttet til vedtak 2018. Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her. 

Frist for å klage på vedtaket

Vi gjør oppmerksom på at klagefristen er tre uker etter at selskapet mottok underretning om vedtak om inntektsramme.