Publisert 10.02.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2019 - vedtak

Vi har vedtatt inntektsrammer for 2019. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett, er på 17,6 milliarder kroner. For å vedta Statnett sin inntektsramme, må vi vite kostnadene til utøvelsen av systemansvaret for 2019. Dette publiseres i Statnett sin årsrapport, og når denne er klar, vil vi vedta Statnett sin inntektsramme for 2019. Varslet inntektsramme for Statnett for 2019 var på 8 milliarder kroner.

Oppdatering 12.02.2020: Beregningene på denne siden er nå oppdatert med riktige referansepriser på kraft. Vi sender ut oppdaterte inntektsrammevedtak til nettselskapene så snart som mulig.

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente: 5,69 %
  • KPI2019/2017: 110,8/105,5 = 1,050
  • KPI-lønn2019/2017: 112,0/105,8 = 1,059
  • Referansepris på kraft: 412,9 (NO1); 412,5 (NO2); 403,3 (NO3); 400,7 (NO4); 412,7 (NO5)

Vi bruker samme beregningsmetode som ved varsel om inntektsrammer for 2019, men økonomiske og tekniske data er endret for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll, tilsyn, og andre tilbakemeldinger.

Inntektsrammene ble varslet i desember 2018. Da benyttet vi estimater for kraftpris, inflasjon og referanserente i beregningen. Kraftprisen for 2019 ble estimert ut fra markedets forventede kraftpriser, og faktisk kraftpris for 2019 ble noe høyere enn dette. Referanserente ble noe lavere enn estimert. Totalt ble den vedtatte inntektsrammen for 2019 1 million kroner høyere enn varslet.

Mer informasjon om vedtak om inntektsrammer for 2019

Vi har publisert all relevant informasjon i høyremenyen på denne siden.

Gjennom knappen "IRiR" kan dere laste ned en zippet fil som inneholder kode fra beregningen som er gjort i programmeringsspråket R knyttet til vedtak 2019. 

Frist for å klage på vedtaket

Vi gjør oppmerksom på at klagefristen er tre uker etter at selskapet mottok underretning om vedtak om inntektsramme.