Publisert 10.02.2020 , sist oppdatert 03.02.2023

Inntektsrammer for 2019 - grunnlagsdata

Vi publiserer data som skal benyttes til beregning av inntektsrammer for 2019. Vi ber nettselskapene om å sjekke egne data og gi tilbakemelding om feil så snart som mulig, og senest innen 5. november 2018.

Alle data finnes i Excel-boka "Grunnlagsdata" til høyre på denne siden. Vi tar forbehold om at egne datakontroller og andre tilbakemeldinger kan føre til endringer i datasettet.

Vi publiserer i tillegg "Grunnlagsdata til R" for de som ønsker å gjøre egne beregninger i R. Se "IRiR" for mer informasjon om dette. Merk at selve scriptet enda ikke er oppdatert til å kunne håndtere 2019-beregningen. Interesserte må derfor gjøre egne tilpasninger for å kunne gjøre beregningen. Vi kommer tilbake med et oppdatert script når vi publiserer foreløpig varsel. 

Differanse mellom inntektsramme 2017 og faktiske kostnader 2017

Vi har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2017 og selskapenes faktiske kostnader i 2017. Beregningen viser at inntektsrammene for 2017 var for høy. Differansen blir trukket fra inntektsrammen for 2019, og er anslått til rundt 1 mrd kr på bransjenivå.

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 5. november 2018

Vi ber om at nettselskapene sjekker data for eget selskap. Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om dette så snart som mulig, og senest innen 5. november 2018. Vi vil ta hensyn til feil i datagrunnlaget når vi beregner endelig varsel om inntektsrammer.

Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med "Merknad til datagrunnlag", og sendes til nve@nve.no. 

Tidsplan for varsel om inntektsrammer for 2019

Vi tar sikte på å publisere et foreløpig varsel om inntektsrammer for 2019 i starten av november 2018 på våre nettsider. Endelig varsel om inntektsrammer for 2019 vil vi sende ut i starten av desember 2018.

Det kan forekomme endringer i datagrunnlaget

Vi gjør oppmerksom på at regnskapskontrollen av eRapp 2017 ikke er helt ferdig. Som følge av dette kan det fortsatt forekomme endringer i data.