Publisert 15.01.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2017 - etter klagebehandling

Olje- og energidepartementet (OED) har behandlet ferdig klagene på inntektsrammer for 2017. De har besluttet at alle kjente feil i dataene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammer for 2017 skal korrigeres. Vi har nå korrigert datagrunnlagene og regnet nye inntektsrammer. Selskaper som får økt inntektsramme i de nye beregningene, får justert mer-/mindreinntekten i eRapp for 2017. For selskaper med nedgang i inntektsramme som følge av de nye beregningene, opprettholdes NVEs opprinnelige vedtak.

16.02.2018 fattet vi vedtak om inntektsramme for 2017. Vedtakene ble påklaget, og vi videresendte klagene til OED for endelig avgjørelse. OED har besluttet at i de tilfellene hvor det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en høyere inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak omgjøres. Dersom det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en lavere eller uendret inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak ikke endres. Dette gjelder uavhengig av om selskapet har klaget på vedtaket eller ikke.

Vi har korrigert alle feil som var kjent per 14.01.2018 i et oppdatert datasett. Data og beregninger ligger tilgjengelig i menyen til høyre. Til sammen får 58 selskaper økt inntektsramme i beregningene. Økningen på bransjenivå utgjør 35,8 millioner kroner. Beløpene inkluderes i beregningen av mer-/mindreinntekt for 2017.