Publisert 30.05.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2014

Olje- og energidepartementet (OED) har behandlet ferdig klagene på inntektsrammer for 2014 og fattet endelige vedtak i sakene. På bakgrunn av dette har NVE gjennomført nye beregninger av inntektsrammene for 2014. Selskaper som får økt inntektsramme i de nye beregningene, får justert mer-/mindreinntekten i eRapp for 2015 for å korrigere for differansen. For selskaper med nedgang i inntektsramme som følge av de nye beregningene, opprettholdes NVEs opprinnelige vedtak. Data og beregninger er publisert i menyen til høyre på siden.

NVE fattet 2.2.2015 vedtak om inntektsramme for 2014 nettselskapene. Vedtaket ble påklaget, og klagene sendt OED for endelig avgjørelse. OED besluttet i vedtak av 23.2.2016 at alle kjente feil i dataene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammer for 2014 skal korrigeres. OED besluttet i vedtak 28.6.2011 at i de tilfellene hvor det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en høyere inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak omgjøres. Dersom det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en lavere inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak ikke endres. Dette gjelder uavhengig av om selskapet har klaget på vedtaket eller ikke.
NVE har korrigert alle feil som var kjent per 10.3.2016 i et oppdatert datasett. Alle beregningene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.