Publisert 29.01.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Inntektsrammer for 2015 - etter klagebehandling

Olje- og energidepartementet (OED) har behandlet ferdig klagene på inntektsrammer for 2015. De har besluttet at alle kjente feil i dataene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammer for 2015 skal korrigeres. Vi har nå korrigert datagrunnlagene og regnet nye inntektsrammer. Selskaper som får økt inntektsramme i de nye beregningene, får justert mer-/mindreinntekten i eRapp for 2017. For selskaper med nedgang i inntektsramme som følge av de nye beregningene, opprettholdes NVEs opprinnelige vedtak.

NVE fattet 1.2.2016 vedtak om inntektsramme for 2015. Vedtaket ble påklaget, og klagene sendt OED for endelig avgjørelse. OED besluttet i vedtak av 26.3.2018 at alle kjente feil i dataene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammer for 2015 skal korrigeres. OED besluttet i vedtak 28.6.2011 at i de tilfellene hvor det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en høyere inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak omgjøres. Dersom det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en lavere inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak ikke endres. Dette gjelder uavhengig av om selskapet har klaget på vedtaket eller ikke.

NVE har korrigert alle feil som var kjent per 14.1.2018 i et oppdatert datasett. Data og beregninger ligger tilgjengelig i menyen til høyre. Til sammen får 26 selskaper økt inntektsramme i beregningene. Økningen på bransjenivå utgjør 21 millioner kroner. Beløpene inkluderes i beregningen av mer-/mindreinntekt for 2017, og blir tillagt rente med rentesatsene som gjelder for mer-/mindreinntekt.