Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 08.07.2021

Europeiske nettkoder og retningslinjer

Det arbeides for tiden med detaljerte EU/EØS-reguleringer, såkalte nettkoder og retningslinjer. Disse omfatter alt fra regler for kapasitetsfastsettelse i de ulike markedssegmentene til retningslinjer for systemdriften. ENTSO-E utarbeider (på oppdrag fra ACER) metodikken for implementering av kodene.

Markedskodene

Markedsretningslinjene (FCA, EB og CACM) skal legge til rette for et integrert europeisk kraftmarked. Målsettingen er økt konkurranse, diversifisering og optimal bruk av energiressurser og eksisterende infrastruktur.

Forward Capacity Allocation

Electricity Balancing

Capacity Allocation & Congestion Management

Driftskodene

Driftsretningslinjen SO-GL innebærer krav til samarbeidet mellom TSOer som omfatter for eksempel informasjonsutveksling og virkemidler for å ivareta driftssikkerhet eller koordinert driftsstansplanlegging og frekvensregulering.

System Operation Guideline

Emergency and Restoration

 

Tilknytningskodene

Tilknytningskodene (RfG, DCC, HVDC) setter standardiserte tekniske krav til produksjon, forbruk og HVDC-kabler som skal tilknyttes kraftnettet i europeiske land.

Requirement for Generators,
Demand Connection Code og
High Voltage Direct Current Connections