Publisert 08.12.2015 , sist oppdatert 15.12.2023

Fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SO)

Formålet med retningslinje for systemdrift er kort forklart å sørge for en trygg og effektiv drift av kraftsystemet på tvers av landegrensene. Dette gjøres gjennom krav til sikker drift, planlegging og koordinering av drift og krav til regulering av frekvens og reserver.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om etablering av en retningslinje for systemdrift (SO) gir rammene for driften av kraftsystemet gjennom bestemmelser omdriftssikkerhet, driftsplanlegging og om frekvensregulering og reserver.

Strømnettet i Norge er tett knyttet sammen med resten av Norden, som videre er definert som et eget synkronområde som vil si at frekvensen må være i balanse i hele Norden samtidig. At frekvensen er i balanse betyr at forbruk er lik etterspørsel – hele tiden. Videre er Norge og Norden koblet til strømnettet i Europa gjennom flere forbindelser. Alt dette gjør at Norge må koordinere driften av strømnettet med andre land og andre aktører. Formålet med retningslinjen for systemdrift er å sikre driftssikkerheten og god frekvenskvalitet, og at ressurser og infrastruktur utnyttes effektivt på tvers av landegrenser.

Retningslinjen inneholder krav og prinsipper om driftssikkerhet, og fastsetter regler og ansvarsforhold for koordinering og datautveksling knyttet til både planlegging av drift og nærmere driftstimen. Dette er viktig slik at alle aktører i strømnettet er koordinerte og jobber sammen både før og under drift.

Retningslinjen inneholder også bestemmelser som omhandler regional driftssikkerhetskoordinering. Med en mer komplisert drift og mer uregulerbar produksjon er felles planlegging på tvers av landegrenser avgjørende. Det skal opprettes egne enheter som skal koordinere dette arbeidet mellom TSOene, og som skal kunne bistå TSOene i forkant av drift. Denne enheten som heter regional sikkerhetskoordinator (RSC) skal blant annet gjøre sikkerhetsanalyser i forkant av drift på en felles nettmodell, planlegge driftsstanser og vurdere effekttilstrekkelighet.

Videre er det regler for hvordan driftsavtalen mellom TSOene i et synkronområde, som Norden, skal utformes og hva de skal inneholde. Det er også spesifisert ulike regler for frekvenskvalitet og regulering av frekvens. Dette er viktig for å sikre synkronområdene en stabil og god frekvens, og at TSOene har virkemidler for å håndtere eventuelle ubalanser. Videre er det regler knyttet til ulike reserver som TSOene kan benytte i drift, og for utveksling og deling av disse.

For flere detaljer henviser vi til EØS-notatdatabasen som har et sammendrag av forordningen skrevet på norsk.