Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 15.12.2023

Fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet (EB)

Formålet med EB er kort forklart å legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom systemoperatørene i ulike land, for å kunne balansere kraftsystemene på en sikrere og mer effektiv måte. Ved å ivareta balansen i kraftsystemet og sørge for en mer effektiv systemdrift økes forsyningssikkerheten.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet (EB) fastsetter felles prinsipper for balansering av kraftsystemet på tvers av landegrensene.

Kraftsystemet består av en lang rekke komponenter av nett, produksjon og forbruk som er fysisk sammenkoblet og som har gjensidig påvirkning på hverandre. For å ivareta balansen i kraftsystemet er det nødvendig at det til enhver tid produseres like mye kraft som det forbrukes. Norge er en del av et nordisk synkronområde med felles frekvens, der endring av produksjon eller forbruk i én del av Norden vil ha umiddelbar innvirkning på balansen i hele Norden.

Statnett er systemoperatør i Norge og er ansvarlig for å balansere det norske kraftsystemet. Siden det norske kraftsystemet er fysisk sammenkoblet med våre naboland, må imidlertid balanseringen av kraftsystemet gjennomføres i tett samarbeid med systemoperatørene i våre naboland. 

Oppgaven med å balansere kraftsystemet blir stadig mer utfordrende i takt med at Norges og våre nabolands kraftsystem går gjennom en omfattende transformasjon, i tråd med klimamålene, med bl.a. økt elektrifisering og stadig økende innslag av væravhengig og variabel fornybar kraftproduksjon.

EB fastsetter felles regler for balansering av de sammenkoblede kraftsystemene, og tilrettelegger for opprettelse av felles plattformer for utveksling av balansetjenester mellom systemoperatørene. Målet med EB er å sørge for en mer effektiv samhandling mellom systemoperatørene i de ulike landene, slik at kraftsystemene kan balanseres på en sikrere og mer effektiv måte.

For flere detaljer henviser vi til EØS-notatdatabasen som har et sammendrag av forordningen skrevet på norsk.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Stian Henriksen

Rådgiver Alexander Kellerer