Publisert 13.09.2021 , sist oppdatert 15.12.2023

Ferdigbehandlede metoder – SO

Her finner du ferdigbehandlede metoder. Alt om vilkår og metoder, samt mer om SO finner du ved å klikke på de hvite boksene på høyre side.

Innspillsrunde 1 med frist 8. okt - ingen innspill mottatt.

Innspillsrunde 2 med frist 18. nov - ingen innspill mottatt.

Innspillsrunde 3 med frist 21. mars. Innspill mottatt for SO art. 40.6.

Revisjon av metoder